Wettelijk kader in Keuringseisen bij OptiekPedia

Wettelijk kader

Wettelijk kader en onderbouwing van eisen
 
Sinds januari 1998 (Wet op de medische keuringen) is er veel veranderd ten aanzien van de aanstellingskeuring. Was voor deze datum de werkgever min of meer vrij om medische eisen te stellen aan de sollicitant, nu is een aanstellingskeuring nog slechts in een zeer beperkt aantal gevallen toegestaan: alleen wanneer op grond van bijzondere functie-eisen medische (in dit verband visuele) belastbaarheidseisen gehanteerd moeten worden.
De aspecten toelaatbaarheid, procedure en rechten plichten zijn wettelijk vastgelegd.
 

lees meer...
[artikel bewerken - klik hier]

Reageer op: Wettelijk kader in Keuringseisen bij OptiekPedia

Wist u dat?