En Wat er fout kan gaan in Ooglaser bij OptiekPedia

En Wat er fout kan gaan

Refractiechirurgie kan ernstige en blijvende oogschade veroorzaken

Er kunnen bij deze behandeling, en dan met name wanneer de excimerlaser erbij betrokken is, vele complicaties optreden. Hierbij kan de schade aan het hoornvlies en het gezichtsvermogen onherroepelijk zijn. Dit is niet slechts een mening van het OMCA, maar gebaseerd op de Consensus Refractiechirurgie van het Nederlands Gezelschap voor Refractiechirurgie.

Deze complicaties kunnen kunnen leiden tot slechtziendheid, blijvende pijnklachten, arbeids-ongeschiktheid, verlies van levensvreugde, depressies en soms zelfs suicide. Een gedeelte van een oogheelkundig gezonde groep mensen wordt op deze manier chronisch oogheelkundig patient gemaakt door complicaties van de refractiechirurgie.

Dit is geen waarschijnlijkheid maar helaas een statistisch aantoonbare zekerheid.

lees meer...
[artikel bewerken - klik hier]

Reageer op: En Wat er fout kan gaan in Ooglaser bij OptiekPedia

Wist u dat?